+48 17 852 18 62

Kontakt

BETAKOM Biuro Obsługi Szkoleń

ul. płk. Leopolda Lisa-Kuli 11/24,
35-025 Rzeszów

tel. +48 17 852 18 62 szkolenia@betakom.org

Oferty najbliższych szkoleń

Wyszukiwarka ofert

Określ przedział czasowy

Data Temat Prowadzący Uwagi Zgłoś
25-04-2018 Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli Tomasz Żak  
26-04-2018 Przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018r. poz. 142 ze zm.) dotyczące usuwania drzew i krzewów Jacek Jaremko  
27-04-2018 Aktywna tablica w praktyce Ryszard Boś  
07-05-2018 Stypendia szkolne i zasiłki szkolne udzielane przez gminy w 2018 roku w świetle zmian wynikających z ustawy o finansowaniu zadań oświatowych i orzecznictwa Mirosława Lewińska  
09-05-2018 Zadania szkoły w zakresie wdrożenia podstawy programowej Tomasz Żak  
14-05-2018 Rozliczenie składek – nowe funkcjonalności PUE, E-zla i inne zmiany w ubezpieczeniach w 2018 Dorota Kijowska  
15-05-2018 Zamówienia publiczne w pomocy społecznej Rafał Rojowski  
16-05-2018 Zamówienia publiczne w jednostkach oświatowych Rafał Rojowski  
17-05-2018 Działalność socjalna w 2018 roku w jednostkach oświatowych po zmianach prawa oświatowego i podatkowego Mirosława Lewińska  
18-05-2018 Jak stosować RODO w szkole? Magdalena Borowik  
21-05-2018 Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne i ich inwentaryzacja w rachunkowości budżetowej według stanu prawnego obowiązującego od 1-go stycznia 2018 roku Elżbieta Daszko  
22-05-2018 Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i uczniów niepełnosprawnych w przedszkolu i szkole Marek Zaleśny  
22-05-2018 Zasiłki z ZUS – ostatnie zmiany wykładni – wybrane zagadnienia Krystyna Szajner  
23-05-2018 Zasady prawidłowego prowadzenia dokumentacji kadrowej oraz urlopy pracownicze - według aktualnego stanu prawnego na 2018 rok Robert Zajdel  
24-05-2018 Zadania inspektora ochrony danych w RODO Magdalena Borowik  
25-05-2018 Prawo pracy - praktyczne stosowanie dotychczasowych i nowych przepisów Wojciech Dyląg  
25-05-2018 Zasady finansowania i gospodarowania podręcznikami szkolnymi w 2018 roku – nowe i zmienione zadania dyrektorów szkół podstawowych i jednostek samorządu terytorialnego w świetle nowego prawa oświatowego Mirosława Lewińska  
29-05-2018 Zarządzanie dokumentacją Paweł Rejment  
05-06-2018 Procedura i warunki finansowe ubiegania się o dotację z budżetu państwa na realizację wycieczki historycznej lub innych działań związanych z obchodami rocznicy uzyskania niepodległości (program rządowy Niepodległa) Mirosława Lewińska  
15-06-2018 Inwentaryzacja składników majątkowych w szkołach i placówkach oświatowych z uwzględnieniem zmian w inwentaryzowaniu księgozbioru biblioteki szkolnej wprowadzonych ustawą Prawo oświatowe oraz wynikających z utworzenia przez gminę wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej Mirosława Lewińska  

Strona 1 z 1, wyświetlane 20 rekordów z 20 wszystkich, zaczęto od rekordu 1, zakończono na 20