+48 17 852 18 62

Kontakt

BETAKOM Biuro Obsługi Szkoleń

ul. płk. Leopolda Lisa-Kuli 11/24,
35-025 Rzeszów

tel. +48 17 852 18 62 szkolenia@betakom.org

Oferty najbliższych szkoleń

Wyszukiwarka ofert

Określ przedział czasowy

Data Temat Prowadzący Uwagi Zgłoś
23-02-2018 Arkusze organizacji pracy szkół i przedszkoli na rok szkolny 2018/19 Tomasz Żak  
26-02-2018 Zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych wydawane na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016r. poz. 487). Procedury związane z udzielaniem, cofaniem i wygaszaniem zezwoleń Jacek Jaremko  
27-02-2018 Nowe zasady ochrony danych osobowych po wejściu w życie RODO Magdalena Borowik  
28-02-2018 Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli Tomasz Żak  
02-03-2018 Zmiany w Karcie Nauczyciela w 2018 r. Rafał Górka  
05-03-2018 Zamówienia publiczne w jednostkach oświatowych Rafał Rojowski  
07-03-2018 Zadania szkoły w zakresie wdrożenia podstawy programowej Tomasz Żak  
08-03-2018 Bilans za 2017 r. oraz zmiany od 2018 r. Elżbieta Daszko  
09-03-2018 Realizacja obowiązku szkolnego, procedura skreślania ucznia z listy uczniów - po nowelizacji KPA Anna Bandelak  
09-03-2018 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych po zmianach przepisów w 2018 r. Robert Zajdel  
09-03-2018 Jak stosować RODO w szkole? Magdalena Borowik  
12-03-2018 Podstawy zamówień publicznych Bartosz Kazimirowicz  
13-03-2018 Czas pracy 2018 r. oraz urlopy pracownicze - 2017 Robert Zajdel  
15-03-2018 Działalność socjalna w 2018 roku w jednostkach oświatowych po zmianach prawa oświatowego i podatkowego Mirosława Lewińska  
16-03-2018 Najczęstsze problemy występujące w praktyce przy ustalaniu prawa do świadczeń wychowawczych Małgorzata Kochańska i Katarzyna Wyzga  
20-03-2018 Ochrona informacji niejawnych Bogumiła Kuna i Magdalena Borowik  
22-03-2018 Przepisy kancelaryjno-archiwalne. Zarządzanie dokumentacją powstającą i wpływającą do państwowej jednostki organizacyjnej i samorządowej jednostki organizacyjnej w świetle przepisów prawa archiwalnego Artur Kiełt  
23-03-2018 Organizacja i finansowanie wycieczek szkolnych w świetle prawa oświatowego i finansowego- zadania dyrektora, rodziców i rad rodziców Mirosława Lewińska  
26-03-2018 Zamówienia publiczne w jednostkach oświatowych Bartosz Kazimirowicz  
26-03-2018 Środki trwałe w 2018 roku w praktyce funkcjonowania w Jednostkach Samorządu Terytorialnego Elżbieta Daszko  

Strona 1 z 2, wyświetlane 20 rekordów z 30 wszystkich, zaczęto od rekordu 1, zakończono na 20