+48 17 852 18 62

Kontakt

BETAKOM Biuro Obsługi Szkoleń

ul. płk. Leopolda Lisa-Kuli 11/24,
35-025 Rzeszów

tel. +48 17 852 18 62 szkolenia@betakom.org

Oferty najbliższych szkoleń

Wyszukiwarka ofert

Określ przedział czasowy

Data Temat Prowadzący Uwagi Zgłoś
27-11-2017 Postępowanie w sprawie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego oraz świadczenia wychowawczego – „ 500+” Małgorzata Gajda-Durlik  
27-11-2017 Zakład pracy jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych za 2017r. - aktualne problemy oraz zmiany na 2018 r. Danuta Selwa  
28-11-2017 Udzielanie zamówień publicznych w projektach współfinansowanych ze środków UE według wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności oraz z uwzględnieniem wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych Dominik Orzech  
28-11-2017 Podstawy prawne funkcjonowania samorządowych instytucji kultury. Tworzenie statutów. Regulaminy organizacyjne instytucji kultury. Orzecznictwo sądów Ewa Plesnarowicz-Durska  
28-11-2017 Postępowanie administracyjne w sprawie środowiskowych uwarunkowań prowadzone przez organy gminy – zmiany w procedurze wynikające z przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 2017r. o zmianie Kodeksu postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017r. poz. 935). Jacek Jaremko  
29-11-2017 Egzekucja administracyjnych należności pieniężnych Sławomir Borzęcki  
29-11-2017 Zamknięcie ksiąg rachunkowych za rok 2017 oraz zmiany od 2018 roku Elżbieta Daszko  
29-11-2017 Ocenianie uczniów – zmiany w prawie Tomasz Żak  
30-11-2017 Elektroniczne czy papierowe zarządzanie dokumentacją – co wybrać? Porównanie możliwych do stosowania przez państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne systemów zarządzania dokumentacją Artur Kiełt  
30-11-2017 Instytucje kultury – finansowe aspekty zamknięcia 2017 r. Elżbieta Daszko  
30-11-2017 Instytucje kultury – finansowe aspekty zamknięcia 2017 r. Elżbieta Daszko  
01-12-2017 Zamówienia publiczne w jednostkach oświatowych Rafał Rojowski  
01-12-2017 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych po zmianach od 2017 roku Elżbieta Daszko  
04-12-2017 Zagrożenia Internetowe - identyfikacja i reakcja. Bezpieczny sekretariat i biuro - jak nie stracić czasu, pieniędzy, ważnych danych oraz reputacji Artur Słowik  
04-12-2017 Postępowanie administracyjne po nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego Małgorzata Gajda-Durlik  
05-12-2017 Możliwe sposoby odbierania i zbierania odpadów komunalnych oraz ich wpływ na zmianę stawek opłat Anna Panek-Kisała  
05-12-2017 Świadczenia emerytalno-rentowe. Zmiany w przepisach emerytalnych w 2017 roku; Lucyna Radziwińska  
06-12-2017 Postępowanie zabezpieczające Sławomir Borzęcki  
06-12-2017 Akty prawa wewnątrzszkolnego – uchwały, decyzje i zarządzenia dyrektora szkoły w nowych przepisach prawa – w ustawie prawo oświatowe Tomasz Żak  
06-12-2017 Zamówienia publiczne w pomocy społecznej Rafał Rojowski  

Strona 1 z 2, wyświetlane 20 rekordów z 40 wszystkich, zaczęto od rekordu 1, zakończono na 20