Menu główne
Oferty
Forum
e-learning

Oferty najbliższych szkoleń

Wyszukiwarka ofert

Określ przedział czasowyData Temat Prowadzący Miejscowość Zgłoś
2017-06-29 Planowane zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych, w ustawie pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Malgorzata Kochanska i Katarzyna Wyzga OPS  
2017-06-30 Zmiany przepisów ustawy o ochronie przyrody dotyczących usuwania drzew uchwalone prze Jacek Jaremko Rzeszów  
2017-06-30 Finansowe aspekty przekształcania i wygaszania gimnazjów (zespołów szkół z gimnazjami) wynikające z prawa finansowego - tworzenie, łączenie i likwidacja jednostek budżetowych Miroslawa Lewinska  
2017-07-03 Procedury finansowo-księgowe likwidacji i przekształcenia gimnazjum po zmianie ustroju szkolnego. Obowiązki dyrektora szkoły i gł. Księgowego Elzbieta Daszko Rzeszów  
2017-07-04 Gospodarka kasowa, podróże służbowe i inne zagadnienia gospodarki finansowej Elzbieta Daszko Rzeszów  
2017-07-05 Sytuacja prawna pracowników niepedagogicznych likwidowanych lub przekształcanych gimnazjów - rozwiązanie stosunku pracy lub zmiana warunków zatrudnienia oraz zmiany w prawie pracy i dokumentacji kadrowej w 2017 roku minimalne wynagrodzenie a umowy zlecenia w 2017 roku Robert Zajdel Rzeszów  
2017-07-05 Zamówienia publiczne w jednostkach oświatowych Rafał Rojowski Rzeszów  
2017-07-07 UWAGA! SZKOLENIE PRZENIESIONE NA 14 CZERWCA. Zmiany zasad finansowania zakupu podręczników w roku szkolnym 2017/2018 w związku z Miroslawa Lewinska Rzeszów zablokowane
2017-07-07 Wyprawka szkolna Mirosława Lewinska Rzeszów  
2017-07-07 Co się zmieni w szkole w zakresie ochrony danych osobowych po 25 maja 2018 r.? Audyt przygotowawczy przed wejściem w życie RODO Magdalena Borowik Rzeszów  
2017-07-12 Zatrudnianie młodocianych pracowników w celu przygotowania zawodowego Miroslawa Lewinska Rzeszów  
2017-07-12 Zakres stosowania ustawy o dostępie do informacji publicznej w szkole w 2017 r. Magdalena Borowik Rzeszów  
2017-07-14 Rewolucyjne zmiany w kodeksie postępowania administracyjnego Ewa Plesnarowicz-Durska Rzeszów  
2017-07-18 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym udzielana przez gminy w 2017 roku w świetle zmian prawnych oraz orzecznictwa sądowego Miroslawa Lewinska Rzeszów  
2017-08-25 Inwentaryzacja składników majątkowych w szkołach i placówkach oświatowych ze szczególnym uwzględnieniem jednostek budżetowych ,,w likwidacji" w związku ze zmianami ustroju szkolnego Mirolawa Lewinska Rzeszów  
2017-09-04 Problemy orzecznicze stosowania instytucji nadzwyczajnej weryfikacji decyzji ostatecznej oraz zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w działaniu organów pomocy społecznej Malgorzta Gajda-Durlik Rzeszów  
2017-09-11 Postępowanie w sprawie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego oraz świadczenia wychowawczego - ,, 500+" Malgorzata Gajda-Durlik Rzeszów  
2017-10-02 Zasady i tryb kierowania do domów pomocy społecznej Malgorzata Gajda-Durlik Rzeszów  

BETAKOM
Biuro obsługi szkoleń
ul. Grottgera 10 Rzeszów
tel. +48 017 8521862
szkolenia@betakom.org
www.betakom.org