+48 17 852 18 62

Kontakt

BETAKOM Biuro Obsługi Szkoleń

ul. płk. Leopolda Lisa-Kuli 11/24,
35-025 Rzeszów

tel. +48 17 852 18 62 szkolenia@betakom.org

Oferty najbliższych szkoleń

Wyszukiwarka ofert

Określ przedział czasowy

Data Temat Prowadzący Uwagi Zgłoś
25-10-2017 Postępowanie w sprawie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego oraz świadczenia wychowawczego – „ 500+” Małgorzata Gajda-Durlik Szkolenie zostało przeniesine na 27 listopada 2017 r.
25-10-2017 Dokumentacja szkoły po 1 września wymagania, prowadzenie, zakres odpowiedzialności Tomasz Żak  
26-10-2017 Stypendia szkolne i zasiłki szkolne udzielane przez gminy w świetle zmian prawnych oraz orzecznictwa sądowego Mirosława Lewińska  
26-10-2017 Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w rachunkowości budżetowej i ich inwentaryzacja w rachunkowości budżetowej Elżbieta Daszko  
27-10-2017 Instytucje kultury - wybrane zagadnienia rachunkowe i finansowe Elżbieta Daszko  
30-10-2017 Zasady i tryb kierowania do domów pomocy społecznej Małgorzata Gajda-Durlik  
06-11-2017 Zastosowanie Kodeksu postępowania administracyjnego po nowelizacji z 2017 roku w działaniu organów pomocy społecznej Małgorzata Gajda-Durlik  
07-11-2017 Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i uczniów niepełnosprawnych w przedszkolu i szkole Marek Zaleśny  
07-11-2017 Nowy sposób opłacania składek ZUS-2018 r. Dorota Kijowska  
07-11-2017 Ochrona danych osobowych - szkolenie podstawowe Magdalena Borowik  
13-11-2017 Ochrona danych osobowych w pomocy społecznej. Rewolucyjne zmiany od maja 2018 r. Magdalena Borowik  
15-11-2017 Zasady rozliczania przez jst dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa w 2017 roku na wychowanie przedszkolne oraz na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe Mirosława Lewińska  
15-11-2017 KADRY 2017. Dokumentacja kadrowa Robert Zajdel  
17-11-2017 Działalność rady pedagogicznej, protokół oraz uchwały rady. Porcedura administracyjna w szkole po nowelizacji KPA Anna Bandelak  
17-11-2017 Zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych, w ustawie pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Małgorzata Kochańska i Katarzyna Wyzga  
20-11-2017 Podatek VAT w Jednostkach Samorządu Terytorialnego po centralizacji – problemy wynikłe w toku wdrażania scentralizowanych rozliczeń Danuta Selwa  
22-11-2017 Bezpieczeństwo i higiena pracy wypadki w zatrudnieniu – 2017. Podstawowe zagadnienia oraz dokumentacja Robert Zajdel  
22-11-2017 Postępowaniu w sprawie ustalenia warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego po zmianie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego dokonanej ustawą z dnia 7 kwietnia 2017r. (Dz. U. poz. 935). Jacek Jaremko  
27-11-2017 Postępowanie w sprawie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego oraz świadczenia wychowawczego – „ 500+” Małgorzata Gajda-Durlik  
27-11-2017 Zakład pracy jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych za 2017r. - aktualne problemy oraz zmiany na 2018 r. Danuta Selwa  

Strona 1 z 2, wyświetlane 20 rekordów z 26 wszystkich, zaczęto od rekordu 1, zakończono na 20