+48 17 852 18 62

Kontakt

BETAKOM Biuro Obsługi Szkoleń

ul. płk. Leopolda Lisa-Kuli 11/24,
35-025 Rzeszów

tel. +48 17 852 18 62 szkolenia@betakom.org

Zmiana miejsca szkoleń:  RESTAURACJA BOHEMARzeszów, ul. Okrzei 7

uwaga! NASZYMI KLIENTAMI SĄ INSTYTUCJE.

NIGDY NIE TWORZYLIŚMY BAZ ADRESOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH (NR TELEFONÓW I INNYCH DANYCH OSOBOWYCH).

WSZYSCY KTÓRZY INFORMUJĄ, ŻE OTRZYMALI OD NAS TAKIE BAZY TO OSZUŚCI.

Oferty najbliższych szkoleń

Wyszukiwarka ofert

Określ przedział czasowy

Data Temat Prowadzący Uwagi Zgłoś
17-10-2019 Opłata śmieciowa 2019. Arkadiusz Sputowski Szkolenie odwołane
18-10-2019 Czynności procesowe w ogólnym postępowaniu administracyjnym Andrzej Kosior Szkolenie przeniesione na 2 grudnia.
21-10-2019 Ubezpieczenia Społeczne – Program Płatnik - PPK Dorota Kijowska  
21-10-2019 Postępowanie administracyjne w sprawie środowiskowych uwarunkowań prowadzone przez organy gminy – zmiany wprowadzone ustawą z dnia 19 lipca 2019r. Jacek Jaremko  
21-10-2019 "Małe" zamówienia publiczne Bartosz Kazimirowicz  
22-10-2019 Październikowa aktualizacja dotacji dla szkół i przedszkoli prowadzonych przez inne osoby prawne niż JST i osoby fizyczne, udzielanych przez jednostki samorządu terytorialnego Mirosława Lewińska  
22-10-2019 Zmiany w prawie pracy – 2019 rok. Dokumentacja pracownicza po zmianach przepisów prawa. RODO w kadrach po zmianach od maja 2019r. Robert Zajdel  
23-10-2019 Odpowiedzialność dyrektorów szkół za przekazywanie danych do systemu informacji oświatowej w celu prawidłowego naliczenia subwencji oświatowej dla JST oraz zapewnienia środków dla szkół i przedszkoli w zakresie uczniów niepełnosprawnych Mirosława Lewińska  
23-10-2019 Najczęstsze problemy występujące w praktyce przy ustalaniu prawa do świadczeń opiekuńczych Małgorzata Kochańska i Katarzyna Wyzga  
24-10-2019 Wynagrodzenia nauczycieli – skutki zmian dla nauczycieli i organów prowadzących Mirosława Lewińska  
25-10-2019 Statut szkoły i jego dostosowanie do ustawy Prawo oświatowe Tomasz Żak  
25-10-2019 Zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych Jacek Jaremko  
25-10-2019 Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w świetle ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy o cudzoziemcach, z uwzględnieniem przepisów kodeksu postępowania administracyjnego Andrzej Kosior  
06-11-2019 Kasy zapomogowo-pożyczkowe w praktyce Ewa Plesnarowicz-Durska  
07-11-2019 Planowanie środków na doskonalenie i dokształcanie nauczycieli na rok 2020 w nowych warunkach prawnych – zadanie dyrektorów szkół i placówek Mirosława Lewińska  
14-11-2019 Zasady rocznego rozliczenia środków dotacji podmiotowej otrzymanej z budżetu JST przez szkoły i przedszkola prowadzone przez inny podmiot niż JST w świetle ustawy o finansowaniu zadań oświatowych i innych przepisów Mirosława Lewińska  
15-11-2019 Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym na podst. ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego Henryka Bujkowska  
15-11-2019 Ochrona zwierząt w gminie na tle zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku analiza funkcjonowania programów opieki nad zwierzętami bezdomnymi. Zwierzęta dziko żyjące, a obowiązki gminy. Wzory pism i decyzji Dariusz Matuk  
19-11-2019 Plany finansowe szkół Mirosława Lewińska  
21-11-2019 Podatek dochodowy od osób fizycznych Danuta Selwa  

Strona 1 z 2, wyświetlane 20 rekordów z 35 wszystkich, zaczęto od rekordu 1, zakończono na 20