+48 17 852 18 62

Kontakt

BETAKOM Biuro Obsługi Szkoleń

ul. płk. Leopolda Lisa-Kuli 11/24,
35-025 Rzeszów

tel. +48 17 852 18 62 szkolenia@betakom.org

uwaga!

NASZYMI KLIENTAMI SĄ INSTYTUCJE.

NIGDY NIE TWORZYLIŚMY BAZ ADRESOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH (NR TELEFONÓW I INNYCH DANYCH OSOBOWYCH).

WSZYSTKIE FIRMY, KTÓRE INFORMUJĄ, ŻE OTRZYMAŁY OD NAS TAKIE BAZY TO OSZUŚCI.

Oferty najbliższych szkoleń

Wyszukiwarka ofert

Określ przedział czasowy

Data Temat Prowadzący Uwagi Zgłoś
22-03-2019 Zmiany w prawie pracy - 2019. Dokumentacja pracownicza. Robert Zajdel  
22-03-2019 Wybrane czynności kierownika urzędu stanu cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem stosowania przepisów kodeksu postępowania administracyjnego oraz prawa obcego Andrzej Kosior Uwaga! szkolenie przeniesione na 15 kwietnia!!
25-03-2019 Opłata śmieciowa 2019. Nowe rewolucyjne zmiany w systemie opłaty śmieciowej wg. projektu z 9 stycznia 2019 roku Arkadiusz Sputowski  
25-03-2019 Raport o stanie gminy (powiatu) oraz absolutorium w samorządzie za 2018 r. Elżbieta Daszko  
26-03-2019 Ubezpieczenia Społeczne – Program Płatnik - Praktyka stosowania przepisów w 2019 r. Dorota Kijowska  
26-03-2019 Nowe regulacje prawne w zakresie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów Henryk Jędrzejewski  
26-03-2019 Bilans za 2018 r. Elżbieta Daszko  
27-03-2019 Nowe regulacje prawne w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji mieszkaniowych i inwestycji towarzyszących Henryk Jędrzejewski  
27-03-2019 Likwidacja gimnazjów w 2019 roku – aspekty prawne, organizacyjne i finansowe likwidacji jednostki budżetowej Mirosława Lewińska  
28-03-2019 Prawne, finansowe i organizacyjne aspekty organizacji wycieczek szkolnych w świetle przepisów prawnych po zmianach Mirosława Lewińska  
29-03-2019 Sprawozdawczość za I kwartał 2019 r. w jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach organizacyjnych Krystyna Gąsiorek  
01-04-2019 Ruch kadrowy w oświacie w 2019 r.  Rafał Górka  
01-04-2019 Zmiany w podatku VAT w JST - rola faktury VAT w obrocie gospodarczym - nowy obowiązek faktur ustrukturyzowanych w 2019 r. w zamówieniach publicznych Danuta Selwa  
02-04-2019 Organizacja kształcenia specjalnego i pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i uczniów w przedszkolu i szkole Marek Zaleśny  
03-04-2019 Zmodernizowany System Informacji Oświatowej. Zadania i obowiązki po 1 marca 2019r. Tomasz Żak  
03-04-2019 Zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych wydawane na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018r. poz. 2137). Procedury związane z udzielaniem, cofaniem i wygaszaniem zezwoleń. Jacek Jaremko  
04-04-2019 Sprawozdawczość za I kwartał 2019 r. w jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach organizacyjnych Krystyna Gąsiorek Uwaga! Szkolenie przełożone na 29 marca.
05-04-2019 Zasiłki z ZUS Krystyna Szajner  
08-04-2019 Zadania inspektora ochrony danych w RODO Magdalena Borowik  
10-04-2019 Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli w nowych warunkach prawnych od 1 stycznia 2019 roku Mirosława Lewińska  

Strona 1 z 2, wyświetlane 20 rekordów z 37 wszystkich, zaczęto od rekordu 1, zakończono na 20