+48 17 852 18 62

Kontakt

BETAKOM Biuro Obsługi Szkoleń

ul. płk. Leopolda Lisa-Kuli 11/24,
35-025 Rzeszów

tel. +48 17 852 18 62 szkolenia@betakom.org

Zmiana miejsca szkoleń:  RESTAURACJA BOHEMARzeszów, ul. Okrzei 7

uwaga! NASZYMI KLIENTAMI SĄ INSTYTUCJE.

NIGDY NIE TWORZYLIŚMY BAZ ADRESOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH (NR TELEFONÓW I INNYCH DANYCH OSOBOWYCH).

WSZYSCY KTÓRZY INFORMUJĄ, ŻE OTRZYMALI OD NAS TAKIE BAZY TO OSZUŚCI.

Oferty najbliższych szkoleń

Wyszukiwarka ofert

Określ przedział czasowy

Data Temat Prowadzący Uwagi Zgłoś
17-06-2019 Awans zawodowy nauczyciela Rafał Górka  
17-06-2019 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności Monika Lew Szkolenie przeniesione na wrzesień
18-06-2019 Działalność rady pedagogicznej, protokół oraz uchwały rady. Procedura administracyjna w szkole po nowelizacji KPA Anna Bandelak Szkolenie nie odbędzie się, zostało przeniesione na jesień.
18-06-2019 Zasiłki z ZUS – ostatnie zmiany przepisów i ich wykładnie Krystyna Szajner  
24-06-2019 Zmiany w przepisach dotyczących przetwarzania danych osobowych Magdalena Borowik  
24-06-2019 Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą w oparciu o Procedurę "Niebieskie Karty" Monika Lew  
24-06-2019 Sprawozdawczość jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek budżetowych wg obowiązujących przepisów za II kwartał 2019 r. Krystyna Gąsiorek Przeniesione na 2 lipca 2019 r. Restauracja BOHEMA, Rzeszów, ul. Okrzei 7
25-06-2019 Najem i dzierżawa nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego Monika Lew  
25-06-2019 Ubezpieczenia Społeczne – Program Płatnik - Praktyka stosowania przepisów w 2019 r. - specjalista ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych  
02-07-2019 Sprawozdawczość jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek budżetowych wg obowiązujących przepisów za II kwartał 2019 r. Krystyna Gąsiorek  
02-07-2019 Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w świetle ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy o cudzoziemcach, z uwzględnieniem przepisów kodeksu postępowania administracyjnego Andrzej Kosior  
05-07-2019 Zmiany w prawie pracy – 2019 rok. Dokumentacja pracownicza po zmianach przepisów prawa. RODO w kadrach po zmianach od maja 2019r. Robert Zajdel  
08-07-2019 Komunalizacja nieruchomości i regulacja stanów prawnych nieruchomości zajętych pod drogi publiczne Łukasz Rzepka  
08-07-2019 Podatek VAT w JST i ich jednostkach organizacyjnych z uwzględnieniem zmian na 2019 r. i rocznej korekty podatku naliczonego w oparciu o prewspółczynnik i współczynnik Danuta Selwa  
10-07-2019 Opłata śmieciowa 2019. Arkadiusz Sputowski  
11-07-2019 Zadania inspektora ochrony danych w RODO. Opracowywanie niezbędnej dokumentacji Magdalena Borowik  
11-07-2019 „Małe” zamówienia publiczne – do równowartości 30 tysięcy euro. Wpływ nowej ustawy Pzp na „małe” zamówienia (na podstawie projektu) Bartosz Kazimirowicz  
23-08-2019 Zmiany w systemie wynagrodzenia nauczycieli od 1 września 2019 roku Mirosława Lewińska  
26-08-2019 Procedura ustalenia sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, punktów i zespołów przedszkolnych prowadzonych przez gminę Mariola Kielbon  
29-08-2019 Organizacja kształcenia specjalnego i pomocy psychologicznopedagogicznej dla uczniów z niepełnosprawnością w szkole Marek Zaleśny  

Strona 1 z 2, wyświetlane 20 rekordów z 33 wszystkich, zaczęto od rekordu 1, zakończono na 20