+48 17 852 18 62

Kontakt

BETAKOM Biuro Obsługi Szkoleń

ul. płk. Leopolda Lisa-Kuli 11/24,
35-025 Rzeszów

tel. +48 17 852 18 62 szkolenia@betakom.org

Oferty najbliższych szkoleń

Wyszukiwarka ofert

Określ przedział czasowy

Data Temat Prowadzący Uwagi Zgłoś
27-09-2017 Obowiązki dyrektora szkoły w roku szkolnym 2017/2018 wynikające ze zmian w systemie oświaty Tomasz Żak  
27-09-2017 Zmiany przepisów ustawy o ochronie przyrody dotyczących usuwania drzew uchwalone przez Sejm w dniu 11 maja 2017 r. Jacek Jaremko  
28-09-2017 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - po zmianach przepisów w 2017 roku. Robert Zajdel  
28-09-2017 Sprawozdawczości z zakresu świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i zasiłku dla opiekuna za III kwartał 2017 r. Elżbieta Sternik  
02-10-2017 Zasady i tryb kierowania do domów pomocy społecznej Malgorzata Gajda-Durlik  
02-10-2017 Co się zmieni w szkole w zakresie ochrony danych osobowych po 25 maja 2018 r.? Audyt przygotowawczy przed wejściem w życie RODO Magdalena Borowik  
03-10-2017 Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i uczniów niepełnosprawnych w przedszkolu i szkole Marek Zaleśny  
04-10-2017 Nowy sposób opłacania składek ZUS-2018 r. Dorota Kijowska  
04-10-2017 Sprawozdawczość za III kwartał 2017 r. w jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach organizacyjnych Specjalista Sprawozdawczości  
06-10-2017 Październikowa aktualizacja dotacji dla szkół i przedszkoli prowadzonych przez inne osoby prawne niż jst i osoby fizyczne, udzielanych przez jednostki samorządu terytorialnego Mirosława Lewińska  
10-10-2017 Postępowanie administracyjne w sprawie zmiany stanu wody na gruncie prowadzone na podstawie art. 234 ust. 3 oraz art. 235 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne Jacek Jaremko  
12-10-2017 Dane systemu informacji oświatowej po zmianach ustawy i rozporządzenia w 2017 roku - jako podstawa prawidłowego naliczenia subwencji oświatowej dla jst, zadania dyrektorów szkół i jednostek samorządu terytorialnego Mirosława Lewińska  
13-10-2017 Udzielanie zamówień publicznych w projektach współfinansowanych ze środków UE według wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności oraz z uwzględnieniem wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych Dominik Orzech  
16-10-2017 Zastosowanie Kodeksu postępowania administracyjnego po nowelizacji z 2017 roku w działaniu organów pomocy społecznej Małgorzata Gajda-Durlik  
17-10-2017 Możliwe sposoby odbierania i zbierania odpadów komunalnych oraz ich wpływ na zmianę stawek opłat Anna Panek-Kisała  
18-10-2017 Obowiązki szkół i placówek w zmodernizowanym Systemie Informacji Oświatowej w roku szkolnym 2017/2018 - nowa wersja systemu po 24.07.2017; Tomasz Żak Tomasz Żak  
19-10-2017 Przepisy kancelaryjno-archiwalne. Zarządzanie dokumentacją powstającą i wpływającą do państwowej jednostki organizacyjnej i samorządowej jednostki organizacyjnej w świetle przepisów prawa archiwalnego. Artur Kiełt  
23-10-2017 Zasiłki z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa Krystyna Szajner  
24-10-2017 Zakres stosowania ustawy o dostępie do informacji publicznej w szkole w 2017 r. Magdalena Borowik  
25-10-2017 Dokumentacja szkoły po 1 września wymagania, prowadzenie, zakres odpowiedzialności Tomasz Żak  

Strona 1 z 2, wyświetlane 20 rekordów z 26 wszystkich, zaczęto od rekordu 1, zakończono na 20