+48 17 852 18 62

Kontakt

BETAKOM Biuro Obsługi Szkoleń

ul. płk. Leopolda Lisa-Kuli 11/24,
35-025 Rzeszów

tel. +48 17 852 18 62 szkolenia@betakom.org

Oferty najbliższych szkoleń

Wyszukiwarka ofert

Określ przedział czasowy

Data Temat Prowadzący Miejscowość Zgłoś
22-08-2017 Szkolenie przeniesione na 29 sierpnia 2017 r. Zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych, w ustawie pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Małgorzata Kochańska i Katarzyna Wyzga  
22-08-2017 Obowiązki dyrektora szkoły w roku szkolnym 2017/2018 wynikające ze zmian w systemie oświaty Tomasz Żak  
25-08-2017 Inwentaryzacja składników majątkowych w szkołach i placówkach oświatowych ze szczególnym uwzględnieniem jednostek budżetowych „w likwidacji” w związku ze zmianami ustroju szkolnego Mirosława Lewińska  
29-08-2017 Zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych, w ustawie pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Małgorzata Kochańska i Katarzyna Wyzga  
04-09-2017 Problemy orzecznicze stosowania instytucji nadzwyczajnej weryfikacji decyzji ostatecznej oraz zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w działaniu organów pomocy społecznej Małgorzta Gajda-Durlik  
05-09-2017 Nowy sposób opłacania składek ZUS-2018 r. Dorota Kijowska  
05-09-2017 Zastosowanie Kodeksu postępowania administracyjnego po nowelizacji z 2017 roku w działaniu organów pomocy społecznej Małgorzta Gajda-Durlik  
06-09-2017 Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2017/2018; Tomasz Żak  
08-09-2017 Dane systemu informacji oświatowej po zmianach ustawy i rozporządzenia w 2017 roku - jako podstawa prawidłowego naliczenia subwencji oświatowej dla jst, zadania dyrektorów szkół i jednostek samorządu terytorialnego Mirosława Lewińska  
08-09-2017 Najczęstsze problemy przy ustalaniu prawa do świadczeń opiekuńczych, z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie od 01.01.2017 r. oraz nowe zadanie dla gmin- ustawa "Za życiem" Małgorzata Kochańska i Katarzyna Wyzga  
11-09-2017 Postępowanie w sprawie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego oraz świadczenia wychowawczego – „ 500+” Małgorzta Gajda-Durlik  
11-09-2017 Podatek VAT w Jednostkach Samorządu Terytorialnego po centralizacji – problemy wynikłe w toku wdrażania scentralizowanych rozliczeń Danuta Selwa  
12-09-2017 KADRY 2017. Dokumentacja kadrowa Robert Zajdel  
15-09-2017 Zamówienia publiczne w jednostkach pomocy społecznej Rafał Rojowski  
15-09-2017 Działalność rady pedagogicznej, protokół oraz uchwały rady. Porcedura administracyjna w szkole po nowelizacji KPA Anna Bandelak  
18-09-2017 Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w rachunkowości budżetowej i ich inwentaryzacja w rachunkowości budżetowej Elżbieta Daszko  
18-09-2017 Zakres stosowania ustawy o dostępie do informacji publicznej w szkole w 2017 r. Magdalena Borowik  
19-09-2017 Zmiany w przepisach emerytalnych w 2017 roku Lucyna Radziwińska  
20-09-2017 Nowelizacja statutu szkoły podstawowej w odniesieniu do nowej ustawy prawo oświatowe Tomasz Żak  
21-09-2017 Zatrudnianie młodocianych pracowników w celu przygotowania zawodowego Mirosława Lewińska  

Strona 1 z 2, wyświetlane 20 rekordów z 29 wszystkich, zaczęto od rekordu 1, zakończono na 20