+48 17 852 18 62

Kontakt

BETAKOM Biuro Obsługi Szkoleń

ul. płk. Leopolda Lisa-Kuli 11/24,
35-025 Rzeszów

tel. +48 17 852 18 62 szkolenia@betakom.org

Zmiana miejsca szkoleń:  RESTAURACJA BOHEMARzeszów, ul. Okrzei 7

uwaga! NASZYMI KLIENTAMI SĄ INSTYTUCJE.

NIGDY NIE TWORZYLIŚMY BAZ ADRESOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH (NR TELEFONÓW I INNYCH DANYCH OSOBOWYCH).

WSZYSCY KTÓRZY INFORMUJĄ, ŻE OTRZYMALI OD NAS TAKIE BAZY TO OSZUŚCI.

Oferty najbliższych szkoleń

Wyszukiwarka ofert

Określ przedział czasowy

Data Temat Prowadzący Uwagi Zgłoś
26-09-2019 Prawne, finansowe i organizacyjne aspekty organizacji wycieczek szkolnych w świetle przepisów prawnych po zmianach Mirosława Lewińska  
30-09-2019 Jak w sposób prawidłowy napisać statut i regulamin organizacyjny samorządowych instytucji kultury. Ewa Plesnarowicz-Durska  
02-10-2019 Zmiany w Ordynacji podatkowej w 2019 r. Sławomir Borzęcki  
04-10-2019 Działalność rady pedagogicznej, protokół oraz uchwały rady. Procedura administracyjna w szkole po nowelizacji KPA Anna Bandelak  
08-10-2019 Zakres kompetencji i odpowiedzialności prawnej i dyscyplinarnej dyrektorów szkół/ przedszkoli samorządowych w zakresie gospodarki finansowej szkoły (także w zakresie rachunkowości), w modelu samodzielnej oraz wspólnej obsługi finansowej szkół Mirosława Lewińska  
11-10-2019 Obowiązek szkolny i obowiązek nauki. KPA w szkołach Anna Bandelak  
15-10-2019 Inwentaryzacja składników majątkowych w szkołach i placówkach oświatowych z uwzględnieniem inwentaryzacji księgozbioru Mirosława Lewińska  
15-10-2019 Ochrona zwierząt w gminie na tle zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku analiza funkcjonowania programów opieki nad zwierzętami bezdomnymi. Zwierzęta dziko żyjące, a obowiązki gminy. Wzory pism i decyzji Dariusz Matuk  
22-10-2019 Październikowa aktualizacja dotacji dla szkół i przedszkoli prowadzonych przez inne osoby prawne niż JST i osoby fizyczne, udzielanych przez jednostki samorządu terytorialnego Mirosława Lewińska  
22-10-2019 Zmiany w prawie pracy – 2019 rok. Dokumentacja pracownicza po zmianach przepisów prawa. RODO w kadrach po zmianach od maja 2019r. Robert Zajdel  
25-10-2019 Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w świetle ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy o cudzoziemcach, z uwzględnieniem przepisów kodeksu postępowania administracyjnego Andrzej Kosior  
06-11-2019 Kasy zapomogowo-pożyczkowe w praktyce Ewa Plesnarowicz-Durska  
14-11-2019 Zasady rocznego rozliczenia środków dotacji podmiotowej otrzymanej z budżetu JST przez szkoły i przedszkola prowadzone przez inny podmiot niż JST w świetle ustawy o finansowaniu zadań oświatowych i innych przepisów Mirosława Lewińska  
26-11-2019 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych (opłat za gospodarowanie odpadami) prowadzona przez nowe organy egzekucyjne wójta, burmistrza, prezydenta Sławomir Borzęcki  
27-11-2019 Zasady rozliczania przez JST dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa w 2019 roku na wychowanie przedszkolne oraz na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe Mirosława Lewińska  
29-11-2019 Prawo pracy w instytucjach kultury Monika Lew  
06-12-2019 Postępowanie zabezpieczające Sławomir Borzęcki  
13-12-2019 Rejestr Instytucji Kultury. Jak prawidłowo prowadzić Rejestr Instytucji Kultury i Księgę Rejestrową po zmianach przepisów. Ewa Plesnarowicz-Durska  

Strona 3 z 3, wyświetlane 18 rekordów z 58 wszystkich, zaczęto od rekordu 41, zakończono na 58