+48 17 852 18 62

Kontakt

BETAKOM Biuro Obsługi Szkoleń

ul. płk. Leopolda Lisa-Kuli 11/24,
35-025 Rzeszów

tel. +48 17 852 18 62 szkolenia@betakom.org

Szkolenia dla jednostek oświat

2017-11-05 19:01:00

Data

Dzień tygodnia

Temat (szczegóły na stronie głównej)

Trener

9 listopada

czwartek

Rachunkowość i gospodarka finansowa w oświacie po reformie gimnazjalnej

Elżbieta Daszko

15 listopada

środa

Zasady rozliczania przez JST dotacji celowych otrzymanych  z budżetu państwa w 2017 roku na wychowanie przedszkolne oraz na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe

Mirosława Lewińska

17 listopada

piątek

Działalność rady pedagogicznej, protokół oraz uchwały rady. Procedura administracyjna w szkole po nowelizacji KPA

Anna Bandelak

22 listopada

środa

Zadania dyrektora szkoły

Tomasz Żak

29 listopada

środa

Ocenianie uczniów – zmiany w prawie

Tomasz Żak

1 grudnia

piątek

Zamówienia publiczne w jednostkach oświatowych

Rafał Rojowski

6 grudnia

środa

Akty prawa wewnątrzszkolnego – uchwały, decyzje i zarządzenia dyrektora szkoły w nowych przepisach prawa – w ustawie prawo oświatowe

Tomasz Żak

8 grudnia

piątek

Ochrona danych osobowych w szkole - szkolenie podstawowe

Magdalena Borowik

11 grudnia

poniedziałek

Zmiany w Karcie Nauczyciela w 2018 r.

Rafał Górka

13 grudnia

środa

Zmiany w Karcie Nauczyciela – wprowadzone od dnia 1 stycznia 2018 r.

Tomasz Żak

14 grudnia

czwartek

Wynagrodzenia pracowników pedagogicznych w 2018 roku z uwzględnieniem  zmian prawa oświatowego oraz projektowanych zmian w nowej ustawie o finansowaniu oświaty

Mirosława Lewińska

15 grudnia

piątek

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i uczniów niepełnosprawnych w przedszkolu i szkole

Marek Zaleśny

20 grudnia

środa

Obowiązki szkół i placówek w zmodernizowanym Systemie Informacji Oświatowej w roku szkolnym 2017/2018 - nowa wersja systemu po 24.07.2017

Tomasz Żak

 

Powrót do listy aktualności