+48 17 852 18 62

Kontakt

BETAKOM Biuro Obsługi Szkoleń

ul. płk. Leopolda Lisa-Kuli 11/24,
35-025 Rzeszów

tel. +48 17 852 18 62 szkolenia@betakom.org

uwaga!

NASZYMI KLIENTAMI SĄ INSTYTUCJE.

NIGDY NIE TWORZYLIŚMY BAZ ADRESOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH (NR TELEFONÓW I INNYCH DANYCH OSOBOWYCH).

WSZYSTKIE FIRMY, KTÓRE INFORMUJĄ, ŻE OTRZYMAŁY OD NAS TAKIE BAZY TO OSZUŚCI.

RODO 25 maja 2018 r.

2018-02-01 03:17:00

Oferta szkolenia wyjazdowego

Wykładowca:

Magdalena Borowik

- urzędnik służby cywilnej, specjalista ds. kadr w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, wykładowca WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej

Celem szkolenia jest uzyskanie wiedzy na temat ochrony danych osobowych wprowadzonych wejściem w życie rozporządzenia 2016/679 dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich  danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 

Program:

1. Omówienie aktów prawnych regulujących ochronę danych osobowych od 25 maja 2018 r. 

2. Jakie są przesłanki przetwarzania danych osobowych w RODO.

3. Inspektor ochrony danych obowiązkowy w urzędzie oraz jego zadania:

1) kto może zostać inspektorem/przekształcenie ABI,

2)  obowiązek informacyjny,

3) monitorowanie przestrzegania RODO,

4) udzielanie zaleceń co do oceny skutków,

5) współpraca z organem nadzorczym,

6) pełnienie funkcji punktu kontaktowego.

4. Jakie obowiązki będzie miał administrator danych osobowych:

1) prowadzenie rejestru czynności przetwarzania,

2) dokonywanie oceny skutków przetwarzania danych osobowych,

3) domyślna ochrona danych,

4) zgłaszanie do GIODO przypadków naruszenia danych osobowych,

5) szacowanie ryzyka,

6) zmiany w realizacji obowiązku informacyjnego.

5. Jakie prawa mają osoby, których dane dotyczą.

6. Zmiany w powierzeniu przetwarzania danych osobowych.

7. Środki ochrony prawnej i kary finansowe.

Szkolenie jednodniowe

Kontakt w sprawie szkolenia:
Wacław Koczewski - Dyrektor Biura Obsługi Szkoleń
tel. 607 818 559

Powrót do listy aktualności