Menu główne
Start
Oferty
Forum
e-learning

Oferty najbliższych szkoleń

Wyszukiwarka ofert

Określ przedział czasowyData Temat Prowadzący Miejscowość Zgłoś
2015-01-30 ABC zamówień publicznych - część 1 przepisy Bartosz Kazimirowicz Rzeszów  
2015-02-02 ABC zamówień publicznych - część 2 procedura Bartosz Kazimirowicz Rzeszów  
2015-02-03 Nowe wymogi w gospodarce odpadami komunalnymi Anna Panek-Kisala Rzeszów  
2015-02-03 Zmiana ustawy o ochronie danych osobowych Magdalena Borowik Rzeszów  
2015-02-04 Likwidacja, łączenie w zespół, przekształcanie szkół i placówek prowadzonych przez gminę Tomasz Zak Rzeszów  
2015-02-11 Zasady prawidłowego prowadzenia dokumentacji kadrowej oraz dokumentacji BHP - według stanu prawnego na 2015 rok Robert Zajdel Rzeszów  
2015-02-12 Sprawozdawczość jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek budżetowych za rok 2014 z uwzględnieniem zmian w przepisach finnasow Rzeszów  
2015-02-13 Zmiany w subwencjonowaniu oświaty samorządowej w 2015 roku Miroslawa Lewinska Rzeszów  
2015-02-16 Dochodzenie przez ośrodki pomocy społecznej należności pieniężnych w drodze egzekucji administracyjnej Arkadiusz Sputowski Rzeszów  
2015-02-16 Gospodarka finansowa instytucji kultury. Bilans i inne sprawozdania finansowe za 2014 r. Elżbieta Daszko Rzeszów  
2015-02-17 Składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne - z uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy Dorota Kijowska Rzeszów  
2015-02-17 Czas na bilans - wg aktualnego stanu prawnego na dzień 31 grudnia 2014 r. - w sektorze finansów publicznych Elżbieta Daszko Rzeszów  
2015-02-18 Zmiany obowiązków gmin w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych Lucyna Gajda Rzeszów  
2015-02-19 Świadczenia opiekuńcze w polskim stystemie pomocowym Monika Prokop Rzeszów  
2015-02-20 Kryteria oceny oferty, licytacja elektroniczna Bartosz Kazimirowicz Rzeszów  
2015-02-23 Status nauczycieli szkół prowadzonych przez JST. Likwidowanych, przekształcanych i przekazywanych innym podmiotom Rafal Gorka Rzeszów  
2015-02-23 Status nauczycieli szkół prowadzonych przez JST, likwidowanych, przekształcanych i przekazywanych innym podmiotom Rafal Gorka Rzeszów  
2015-02-24 System przeciwdziałania przemocy w rodzinie - nowe regulacje prawne, problemy w bieżącej pracy Ewa Kloc Rzeszów  
2015-02-25 Arkusze organizacji pracy szkół i przedszkoli na rok szkolny 2015/16 Tomasz Zak Rzeszów  
2015-02-25 Dodatek mieszkaniowy oraz dodatek energetyczny - wzajemne powiązania i różnice, procedura ich przyznawania i finansowania Elżbieta Kucab Rzeszów  

BETAKOM
Biuro obsługi szkoleń
ul. Grottgera 10 Rzeszów
tel. +48 017 8521862
szkolenia@betakom.org
www.betakom.org