Menu główne
Start
Oferty
Forum
e-learning

Oferty najbliższych szkoleń

Wyszukiwarka ofert

Określ przedział czasowyData Temat Prowadzący Miejscowość Zgłoś
2015-10-05 Klasyfikacja budżetowa po zmianach i inne zgadnienia finansowe w praktyce Elżbieta Daszko Rzeszów  
2015-10-06 Świadczenia emerytalno-rentowe Lucyna Radziwinska Rzeszów  
2015-10-06 Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu na gruntach rolnych w świetle zmian wprowadzonych ustawą z dnia 10 lipca 2015r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych; zmiany w innych przepisach odrębnych mające wpływ na postępowanie administracyjne w sprawie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu Jacek Jaremko Rzeszów  
2015-10-06 Gospodarka kasowa Elżbieta Daszko Rzeszów  
2015-10-07 Przekształcenia placówek szkolno-przedszkolnych Tomasz Zak Rzeszów  
2015-10-08 Finansowanie przez gminy pracodawców prowadzących przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników po zmianie przepisów o pomocy de minimis Miroslawa Lewinska Rzeszów  
2015-10-09 Indywidualne nauczanie - jak stosować w praktyce nowe rozwiązania prawne Maria Rusin Rzeszów  
2015-10-09 Nowe status i obowiązki administratora danych osobowych Magdalena Borowik Rzeszów  
2015-10-12 Pomoc społeczna w praktyce, orzecznictwie i doktrynie Monika Prokop Rzeszów  
2015-10-16 Inwentaryzacja składników majątkowych w szkołach i placówkach Miroslawa Lewinska Rzeszów  
2015-10-16 Udzielanie i dokumentowanie zamówień publicznych przez jednostki oświatowe Jan Golab Rzeszów  
2015-10-19 Realizacja i oddawanie do użytkowania inwestycji budowlanych. San prawny po zmianach w przepisach Prawa budowlanego obowiązujących od 28 czerwca 2015 r. Krzysztof Piatek Rzeszów  
2015-10-20 Pomoc społeczna w praktyce, orzecznictwie i doktrynie Monika Prokop Rzeszów  
2015-10-20 Ochrona danych osobowych w oświacie Magdalena Borowik Rzeszów  
2015-10-21 Zasady prawidłowego prowadzenia dokumentacji kadrowej oraz dokumentacji BHP Robert Zajdel Rzeszów  
2015-10-23 Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu, ustalania podstawy wymiaru oraz rozliczania i opłacania składek na te ubezpieczenia oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Dorota Kijowska Rzeszów  
2015-10-26 Administrowanie pasem drogowym Jacek Jaremko Rzeszów  
2015-11-03 Zastosowanie zmian w klasyfikacji budżetowej do opracowania projektów planów finansowych jednostek oświatowych na rok 2016 Miroslawa Lewinska Rzeszów  
2015-11-04 Postępowanie administracyjne w sprawie zmiany stanu wody na gruncie Jacek Jaremko Rzeszów  
2015-11-06 Udzielanie i rozliczanie dotacji dla szkół i przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i osoby fizyczne Miroslawa Lewinska Rzeszów  

BETAKOM
Biuro obsługi szkoleń
ul. Grottgera 10 Rzeszów
tel. +48 017 8521862
szkolenia@betakom.org
www.betakom.org