Menu główne
Start
Oferty
Forum
e-learning

Oferty najbliższych szkoleń

Wyszukiwarka ofert

Określ przedział czasowyData Temat Prowadzący Miejscowość Zgłoś
2015-05-28 Podatek VAT z uwzględnieniem projektowanych zmian od kwietnia 2015 r Danuta Selwa Rzeszów  
2015-05-29 Zamówienia publiczne w jednostkach oświatowych Bartosz Kazimirowicz Rzeszów  
2015-05-29 Świadczenia rodzinne w praktyce Małgorzata Kochanska i Katarzyna Wyzga Rzeszów  
2015-06-01 Zmiany merytoryczne i informatyczne w nowej wersji programu Płatnik 10.01.001 Dorota Kijowska i Miroslaw Mandla Rzeszów  
2015-06-02 Zapewnianie miejsc w przedszkolach od 2015 r. Miroslawa Lewinska Rzeszów  
2015-06-03 Decyzje w sprawie świadczeń nienależnych oraz decyzje uchylające i zmieniające w świetle ustawy o pomocy społecznej Ewa Plesnarowicz-Durska Rzeszów  
2015-06-08 Gospodarka nieruchomościami aktualne problemy Rzeszów  
2015-06-08 Gospodarka finansowa w samorządowych zakładach budżetowych Elzbieta Daszko Rzeszów  
2015-06-09 Kontrola finansowa w układzie problemowym w jednostkach budżetowych Elzbieta Daszko Rzeszów  
2015-06-10 Postępowanie dowodowe w postępowaniu administracyjnym Stanislaw Lyszczek Rzeszów  
2015-06-10 System informacji oświatowej Tomasz Zak Rzeszów  
2015-06-12 Polityka antydyskryminacyjna i antymobbingowa pracodawcy Robert Zajdel Rzeszów  
2015-06-12 Zarządzanie dokumentacją bieżącą w kancelarii prowadzonej systemem tradycyjnym w samorządowych jednostkach organizacyjnych Anna Nowak Rzeszów  
2015-06-17 Postępowanie w sprawie petycji oraz skarg i wniosków obywateli Arkadiusz Sputowski Rzeszów  
2015-06-18 Obowiązki kontrolne w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi w gminach i związkach międzygminnych - rodzaje kontroli oraz metodyka ich wykonywania Arkadiusz Sputowski Rzeszów  
2015-06-19 Skuteczna likwidacja zaległości i nadpłat podatkowych w JST Arkadiusz Sputowski Rzeszów  
2015-06-22 Praktyczne aspekty stosowania zmienionych przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych w działalności inwestycyjnej Jan Bielanski Rzeszów  
2015-07-03 Sprawozdawczość jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek budżetowych po zmianach przepisów za II kwartał 2015 r. Rzeszów  
2015-07-10 Zmiany w zakresie realizacji programu rządowego ,,Wyprawka szkolna" w 2015 roku. Zadania dyrektorów szkół i gmin. Miroslawa Lewinska Rzeszów  

BETAKOM
Biuro obsługi szkoleń
ul. Grottgera 10 Rzeszów
tel. +48 017 8521862
szkolenia@betakom.org
www.betakom.org