Menu główne
Start
Oferty
Forum
e-learning

Oferty najbliższych szkoleń

Wyszukiwarka ofert

Określ przedział czasowyData Temat Prowadzący Miejscowość Zgłoś
2016-08-26 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym udzielana przez gminy w 2016 r. w świetle zm. prawnych oraz orzecznictwa sądowego Mirosława Lewinska Rzeszów  
2016-08-29 Najważniejsze zmiany w zamówieniach publicznych po 18 kwietnia 2016 r. Rafal Rojowski Rzeszów  
2016-09-02 Jednolity Plik Kontrolny w Jednostce Samorządu Terytorialnego Arkadiusz Sputowski Rzeszów  
2016-09-05 Zgłaszanie, rozliczanie, zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz ustalania podstawy wymiaru składek Dorota Kijowska Rzeszów  
2016-09-06 Nowe świadczenie - Świadczenie wychowawcze Malgorzata Kochanska i Katarzyna Wyzga Rzeszów  
2016-09-07 Zmiany w prawie oświatowym i organizacja pracy szkoły w nowym roku szkolnym 2016/17 Tomasz Zak Rzeszów  
2016-09-08 Przygotowanie procesu inwestycyjnego - wymagane decyzje i pozwolenia, obowiązujące procedury środowiskowe Maria Tokarska Rzeszów  
2016-09-08 Skutki prawne i praktyczne dla jednostek samorządu terytorialnego oraz dla dyrektorów szkół i placówek objętych wspólną obsługą administracyjną, finansową i organizacyjną utworzoną według nowych zasad prawnych obowiązujących od 1 stycznia 2017 roku Miroslawa Lewinska Rzeszów  
2016-09-09 Zasiłki z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa Krystyna Szajner Rzeszów  
2016-09-12 Świadczenia emerytalno-rentowe Lucyna Radziwinska Rzeszów  
2016-09-12 Skierowanie do domu pomocy społecznej - pytania i wątpliwości w zakresie ustalania uprawnień na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Monika Prokop Rzeszów  
2016-09-13 Umowy o pracę -zmiany 2016 oraz urlopy pracownicze - zmiany 2016 Robert Zajdel Rzeszów  
2016-09-14 Planu nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły na rok szkolny 2016/17 Tomasz Zak Rzeszów  
2016-09-14 Sprawozdawczość budżetowa za III kwartał 2016 oraz klasyfikacja wydatków budżetowych w praktyce jej stosowania Elzbieta Daszko Rzeszów  
2016-09-15 Sporządzanie umów dzierżawy w gminach w ujęciu praktycznym Ewa Plesnarowicz-Durska Rzeszów  
2016-09-15 Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w rachunkowości budżetowej Elzbieta Daszko Rzeszów  
2016-09-16 Zarządzanie dokumentacją bieżącą w kancelarii prowadzonej systemem tradycyjnym w samorządowych jednostkach organizacyjnych Anna Nowak Rzeszów  
2016-09-16 Sprawozdawczości z zakresu świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i zasiłku dla opiekuna za III kwartał Elzbieta Sternik Rzeszów  
2016-09-19 Zabezpieczanie danych osobowych przy udzielaniu świadczenia wychowawczego - ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej Magdalena Borowik Rzeszów  
2016-09-19 Indywidualne nauczanie - jak stosować w praktyce nowe rozwiązania prawne Maria Rusin Rzeszów  

BETAKOM
Biuro obsługi szkoleń
ul. Grottgera 10 Rzeszów
tel. +48 017 8521862
szkolenia@betakom.org
www.betakom.org