Menu główne
Start
Oferty
Forum
e-learning

Oferty najbliższych szkoleń

Wyszukiwarka ofert

Określ przedział czasowy



Data Temat Prowadzący Miejscowość Zgłoś
2017-01-23 Jak realizować zadania określone w prawie oświatowym wobec uczniów z orzeczeniami i opiniami poradni psychologiczno-pedagogicznej Maria Rusin Rzeszów  
2017-01-23 Wypełnianie nowych sprawozdań dotyczących odpadów komunalnych Anna Panek-Kisala Rzeszów  
2017-01-25 Ochrona danych osobowych w oświacie Magdalena Borowik Rzeszów  
2017-01-25 Uchwalanie i racjonalizacja sieci przedszkoli, szkół - zadania dla gminy Mariola Kielbon Rzeszów  
2017-01-26 Działalność rady pedagogicznej, protokół oraz uchwały rady. KPA w szkole Anna Bandelak Rzeszów  
2017-01-26 Zasiłki z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa Krystyna Szajner Rzeszów  
2017-01-27 Nowe zasady naliczania subwencji na rok 2017 - rozporządzenie obowiązujące od 1.01.2017 roku Miroslawa Lewinska Rzeszów  
2017-01-30 Plan postępowań o udzielenie zamówienia na 2017 rok Rafał Rojowski Rzeszów  
2017-02-02 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - aspekty praktyczne Elzbieta Daszko Rzeszów  
2017-02-03 Organizacja rachunkowości w oświacie w kontekście wspólnej obsługi finansowej Elzbieta Daszko Rzeszów  
2017-02-06 Podatki i opłaty lokalne 2017 Arkadiusz Sputowski Rzeszów  
2017-02-06 Optymalizacja finansowania zarządzania kryzysowego w samorządach Stanislaw Rysz Rzeszów  
2017-02-07 SIWZ po nowelizacji Dominik Orzech Rzeszów  
2017-02-08 Najczęstsze problemy przy ustalaniu prawa do świadczeń opiekuńczych, z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie od 01.01.2017r. oraz nowe zadanie dla gmin- ustawa za życiem Malgorzata Kochanska i Katarzyna Wyzga Rzeszów  
2017-02-09 Zasady prawidłowego prowadzenia dokumentacji kadrowej i umowy zlecenia 2017 Robert Zajdel Rzeszów  
2017-02-10 Zmiany w zasadach naliczania i udzielania przez gminy dotacji dla szkół i przedszkoli prowadzonych przez inne osoby prawne niż JST i osoby fizyczne od 1 stycznia 2017 roku po ostatniej nowelizacji ustawy o systemie oświaty Miroslawa Lewinska Rzeszów  
2017-02-13 Postępowanie egzekucyjne w administracji Arkadiusz Sputowski Rzeszów  
2017-02-13 Czas na bilans w jednostkach budżetowych za rok 2016 Elzbieta Daszko Rzeszów  
2017-02-14 Czas pracy oraz urlopy pracownicze w 2017 r. Robert Zajdel Rzeszów  
2017-02-14 Gospodarka kasowa, podróże służbowe i inne zagadnienia gospodarki finansowej Elzbieta Daszko Rzeszów  

BETAKOM
Biuro obsługi szkoleń
ul. Grottgera 10 Rzeszów
tel. +48 017 8521862
szkolenia@betakom.org
www.betakom.org