Menu główne
Start
Oferty
Forum
e-learning

Oferty najbliższych szkoleń

Wyszukiwarka ofert

Określ przedział czasowyData Temat Prowadzący Miejscowość Zgłoś
2016-06-01 Nowe zasady sporządzania sprawozdawczości z zakresu świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i zasiłku dla opiekuna Elzbieta Sternik Rzeszów  
2016-06-02 Zmiany ustawy Prawo budowlanego oraz rozporządzeń wykonawczych Elzbieta Bartman-Cuprys Rzeszów  
2016-06-03 Wspólnoty gruntowe Jan Bielanski Rzeszów  
2016-06-03 Skierowanie do domu pomocy społecznej - pytania i wątpliwości w zakresie ustalania uprawnień na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Monika Prokop Rzeszów  
2016-06-07 Zabezpieczanie danych osobowych przy udzielaniu świadczenia wychowawczego - ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej Magdalena Borowik Rzeszów  
2016-06-07 Działalność Rad Pedagogicznych w szkołach Anna Bandelak Rzeszów  
2016-06-08 Zgłaszanie, rozliczanie, zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz ustalania podstawy wymiaru składek Dorota Kijowska Rzeszów  
2016-06-08 Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły Tomasz Zak Rzeszów  
2016-06-09 Zasady finansowania zakupu podręczników w 2016 roku - roku - nowe wzory informacji dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjów oraz wniosków JST (nowe rozporządzenie) Mirosława Lewinska Rzeszów  
2016-06-10 Ochrona informacji niejawnych. Organizowanie i funkcjonowanie kancelarii tajnych/niejawnych Bogumila Kuna oraz Anna Mazurek Rzeszów  
2016-06-10 Decyzja administracyjna w indywidualnych sprawach pomocy społecznej z uwzględnieniem przykładów praktycznych i orzecznictwa; Monika Prokop Rzeszów  
2016-06-10 Ochrona informacji niejawnych. Organizowanie i funkcjonowanie kancelarii tajnych/niejawnych Bogumila Kuna oraz Anna Mazurek Rzeszów  
2016-06-13 Sprawozdawczość budżetowa za I półrocze 2016 po zmianach obowiązujący od 1 kwietnia 2016 oraz nowelizacja klasyfikacji budżetowej Elzbieta Daszko Rzeszów  
2016-06-14 Status i obowiązki administratora bezpieczeństwa informacji Magdalena Borowik Rzeszów  
2016-06-14 Środki trwałe oraz nakłady na środki trwałe w budowie Elzbieta Daszko Rzeszów  
2016-06-14 Uchwalanie i racjonalizacja sieci przedszkoli, szkół w związku ze zmianą ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2015.2156 j.t. ze zm.) - zadania dla gminy Mariola Kielbon Rzeszów  
2016-06-15 Bezpieczeństwo i higiena pracy. Wypadki w zatrudnieniu. Podstawowe zagadnienia oraz dokumentacja Robert Zajdel Rzeszów  
2016-06-15 Nowy system informacji oświatowej w 2016. Zasady działania z uwzględnieniem najnowszych wytycznych i zaleceń Tomasz Zak Rzeszów  
2016-06-16 BC Świadczeń rodzinnych (z uwzględnieniem zmian od 01.01.2016r.) - podstawy Malgorzata Kochanska i Katarzyna Wyzga Rzeszów  
2016-06-17 Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego. Zmiana ustawy o dostępie do informacji publicznej Magdalena Borowik Rzeszów  

BETAKOM
Biuro obsługi szkoleń
ul. Grottgera 10 Rzeszów
tel. +48 017 8521862
szkolenia@betakom.org
www.betakom.org