Menu główne
Start
Oferty
Forum
e-learning

Oferty najbliższych szkoleń

Wyszukiwarka ofert

Określ przedział czasowyData Temat Prowadzący Miejscowość Zgłoś
2016-06-28 Sporządzanie umów dzierżawy w gminach w ujęciu praktycznym Ewa Plesnarowicz Rzeszów  
2016-06-28 Umowy o pracę, czas pracy oraz urlopy pracownicze po zmianach przepisów 2016 Robert Zajdel Rzeszów  
2016-06-29 Decyzje w sprawie świadczeń nienależnych oraz decyzje uchylające i zmieniające w systemie pomocowym Monika Prokop Rzeszów  
2016-06-29 Bezpieczeństwo i higiena pracy. Wypadki w zatrudnieniu. Podstawowe zagadnienia oraz dokumentacja Robert Zajdel Rzeszów  
2016-06-30 Przygotowanie procesu inwestycyjnego - wymagane decyzje i pozwolenia, obowiązujące procedury środowiskowe Maria Tokarska Rzeszów  
2016-07-01 ZMIANA TERMINU NA 4 lipca Zasady finansowania zakupu podręczników w 2016 roku - nowe wzory informacji dyrektorów szkół po Miroslawa Lewinska Rzeszów zablokowane
2016-07-01 Zasiłki z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa Krystyna Szajner Rzeszów  
2016-07-04 Centralizacja rozliczeń podatkowych gmin w zakresie podatku VAT w związku z wyrokiem TS UE z dnia 29 września 2015 r. znaczenie prewspółczynnika dla obowiązku centralizacji rozliczeń podatkowych gmin Danuta Selwa Rzeszów  
2016-07-04 Obrót nieruchomościami rolnymi w świetle ostatnich zmian ustawowych Jan Bielanski Rzeszów  
2016-07-04 Zasady finansowania zakupu podręczników w 2016 roku -nowe wzory informacji dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjów oraz wniosków JST (nowe rozporządzenie) Miroslawa Lewinska Rzeszów  
2016-07-08 Sprawozdawczość jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek budżetowych po zmianach przepisów za II kwartał 2016 r. Rzeszów  
2016-07-11 Zamówienia publiczne w jednostkach oświatowych - co z zakupem podręczników szkolnych Rafal Rojowski Rzeszów  
2016-07-15 Zamówienia publiczne w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej Rafal Rojowski Rzeszów  
2016-07-15 Zmiany w zakresie realizacji programu rządowego ,,wyprawka szkolna" w roku szkolnym 2016/2017 Mirosława Lewinska Rzeszów  
2016-08-26 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym udzielana przez gminy w 2016 r. w świetle zm. prawnych oraz orzecznictwa sądowego Mirosława Lewinska Rzeszów  
2016-08-29 Najważniejsze zmiany w zamówieniach publicznych po 18 kwietnia 2016 r. Rafal Rojowski Rzeszów  
2016-09-05 Zgłaszanie, rozliczanie, zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz ustalania podstawy wymiaru składek Dorota Kijowska Rzeszów  
2016-09-06 Nowe świadczenie - Świadczenie wychowawcze Malgorzata Kochanska i Katarzyna Wyzga Rzeszów  
2016-09-12 Świadczenia emerytalno-rentowe Lucyna Radziwinska Rzeszów  
2016-09-13 Umowy o pracę -zmiany 2016 oraz urlopy pracownicze - zmiany 2016 Robert Zajdel Rzeszów  

BETAKOM
Biuro obsługi szkoleń
ul. Grottgera 10 Rzeszów
tel. +48 017 8521862
szkolenia@betakom.org
www.betakom.org