Menu główne
Start
Oferty
Forum
e-learning

Oferty najbliższych szkoleń

Wyszukiwarka ofert

Określ przedział czasowyData Temat Prowadzący Miejscowość Zgłoś
2014-04-25 Nowe regulacje w zakresie zamówień publicznych Bartosz Kazimirowicz Rzeszów  
2014-04-25 Fundusz sołecki w nowych regulacjach prawnych Waldemar Witalec Rzeszów  
2014-04-28 Bezpieczeństwo imprez masowych - aspekty teoretyczne i praktyczne Michał Ura Rzeszów  
2014-04-28 Organizacja prac kancelaryjnych i archiwizacja dokumentacji w placówkach oświaty Adam Hamryszczak Rzeszów  
2014-04-29 Wzajemne powiązania i różnice, procedura przyznawania i finansowania dodatku mieszkaniowego i dodatku energetycznego Elzbieta Kucab Rzeszów  
2014-04-29 Rola dyrektora szkoły i organu prowadzącego w awansie zawodowym nauczycieli Rafał Gorka Rzeszów  
2014-05-06 Gospodarka finansowa zakładów budżetowych, w tym rachunkowość, środki trwałe, inwetycje oraz sprawozdawczość za I półrocze w przykładach Elzbieta Daszko Rzeszów  
2014-05-06 Egzekucja adminstracyjna - warsztaty (m.in. opłaty za gospodarowanie odpadami) Sławomir Borzecki Rzeszów  
2014-05-07 Dokumentacja przebiegu nauczania Tomasz Zak Rzeszów  
2014-05-07 Gospodarka kasowa i inne zagadnienia gospodarki finansowej Elzbieta Daszko Rzeszów  
2014-05-08 Aktualne uwarunkowania prawne i praktyczne finansowania przez gminy pracodawców prowadzących przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników w 2014 roku Mirosława Lewinska Rzeszów  
2014-05-08 Absolutorium w samorządzie za 2013 r. Elzbieta Daszko Rzeszów  
2014-05-09 Jawność a ograniczenia w dostępie do informacji Waldemar Bosek Rzeszów  
2014-05-09 Planowanie i zarządzanie ryzykiem w oświacie Elzbieta Daszko Rzeszów  
2014-05-13 Dokumenty organizacyjno-planistyczne w zakresie spraw obronnych i zarządzania kryzysowego obowiązujące w jednostkach samorządtu terytorialnego Stanislaw Wozowicz i Jakub Dzik Rzeszów  
2014-05-13 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wg aktualnego stanu prawnego na 2014 rok - zmiany z 2013 roku Robert Zajdel Rzeszów  
2014-05-14 Kary dla nauczycieli Tomasz Zak Rzeszów  
2014-05-14 Gromadzenie i archiwizacja dokumentacji projektów unijnych w urzędach administracji państwowej i samorządowej Adam Hamryszczak Rzeszów  
2014-05-15 Aktualne problemy funkcjonowania zmodernizowanego Systemu Informacji Oświatowej po 1 stycznia 2014 r. - zmiany w terminach i przepisach prawnych Mirosława Lewinska Rzeszów  
2014-05-16 Składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne ze szczególnym uwzględnieniem osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych Dorota Kijowska Rzeszów  

BETAKOM
Biuro obsługi szkoleń
ul. Grottgera 10 Rzeszów
tel. +48 017 8521862
szkolenia@betakom.org
www.betakom.org