Menu główne
Start
Oferty
Forum
e-learning

Oferty najbliższych szkoleń

Wyszukiwarka ofert

Określ przedział czasowyData Temat Prowadzący Miejscowość Zgłoś
2017-03-27 Sprawozdawczości z zakresu świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i zasiłku dla opiekuna za I kwartał 2017 r. Elzbieta Sternik Rzeszów  
2017-03-27 Szkolenie odwołane. Rekrutacja do przedszkoli i szkół na rok szkolny 2017/2018 zgodnie z nową ustawą z 14 grudnia 2016 Tomasz Zak Rzeszów zablokowane
2017-03-28 Podatek VAT w jednostkach samorządu terytorialnego po centralizacji – problemy wynikłe w toku wdrażania scentralizowanych rozlic Danuta Selwa Rzeszów  
2017-03-28 Arkusze organizacji szkół i przedszkoli na rok szkolny 2017/2018 Tomasz Zak Rzeszów  
2017-03-29 Statuty szkół - zasady nowelizacji Tomasz Zak Rzeszów  
2017-03-29 Zasady prawidłowego prowadzenia dokumentacji kadrowej i umowy zlecenia 2017 Robert Zajdel Rzeszów  
2017-03-30 Sprawozdawczość jednostek samorządu terytorialnego ich jednostek budżetowych za I kwartał 2017 r. według obowiązujących przepisów Rzeszów  
2017-03-31 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym udzielana przez gminy w 2017 roku w świetle zmian prawnych oraz orzecznictwa sądowego Miroslawa Lewinska Rzeszów  
2017-04-03 Zarządzanie dokumentacją bieżącą w kancelarii prowadzonej systemem tradycyjnym w samorządowych jednostkach organizacyjnych Anna Nowak Rzeszów  
2017-04-03 Ruch kadrowy w szkołach w okresie wdrażania reformy oświaty Rafal Gorka Rzeszów  
2017-04-04 Ostatnie zmiany w ubezpieczeniach społecznych 2016/2017 Dorota Kijowska Rzeszów  
2017-04-04 Działalność rady pedagogicznej, protokół oraz uchwały rady. KPA w szkole Anna Bandelak Rzeszów  
2017-04-05 Dane dziedzinowe w Systemie Informacji Oświatowej Tomasz Zak Rzeszów  
2017-04-06 Jak realizować zadania określone w prawie oświatowym wobec uczniów z orzeczeniami i opiniami poradni psychologiczno-pedagogicznej Maria Rusin Rzeszów  
2017-04-07 Czas pracy oraz urlopy pracownicze w 2017 r. Robert Zajdel Rzeszów  
2017-04-10 Świadczenia emerytalno-rentowe Lucyna Radziwinska Rzeszów  
2017-04-10 Ochrona danych osobowych w kontekście nowelizacji ustawy Magdalena Borowik Rzeszów  
2017-04-11 Polityka rachunkowości - obieg, kontrola i zatwierdzanie dokumentów finansowo-księgowych w jednostkach oświatowych objętych wspólną obsługą wykonywaną przez wyodrębnione jednostki obsługi (CUW) lub urzędy gmin/powiatów - zakres kompetencji i odpowiedzialności. Przykłady rozwiązań praktycznych Miroslawa Lewinska Rzeszów  
2017-04-21 Bezpieczeństwo i higiena pracy w szkołach i placówkach oświatowych Robert Zajdel Rzeszów  
2017-04-21 ABC Świadczeń rodzinnych (z uwzględnieniem zmian od 01.01.2016r.) - podstawy Malgorzata Kochanska i Katarzyna Wyzga Rzeszów  

BETAKOM
Biuro obsługi szkoleń
ul. Grottgera 10 Rzeszów
tel. +48 017 8521862
szkolenia@betakom.org
www.betakom.org