Menu główne
Start
Oferty
Forum
e-learning

Oferty najbliższych szkoleń

Wyszukiwarka ofert

Określ przedział czasowyData Temat Prowadzący Miejscowość Zgłoś
2016-10-04 Najważniejsze zmiany w zamówieniach publicznych po 18 kwietnia 2016 r. Rafal Rojowski Rzeszów  
2016-10-05 Sprawozdawczość jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek budżetowych za III kwartał 2016 r. Rzeszów  
2016-10-05 Dokumentacja przebiegu nauczania Tomasz Zak Rzeszów  
2016-10-07 KPA i elektronizacja postępowania administracyjnego Ewa Plesnarowicz-Durska Rzeszów  
2016-10-07 Obowiązki gminy w zakresie ochrony zwierząt Jacek Jaremko Rzeszów  
2016-10-10 Ostatnie zmiany w ubezpieczeniach społecznych 2016/2017 Dorota Kijowska Rzeszów  
2016-10-13 Bezpieczeństwo i higiena pracy. Wypadki w zatrudnieniu. Podstawowe zagadnienia oraz dokumentacja Robert Zajdel Rzeszów  
2016-10-14 Co to są zamówienia publiczne? Definicje i omówienie przepisów Rafal Rojowski Rzeszów  
2016-10-14 PRZENIESIONE NA 17. 10. Zmiany w zasadach naliczania i udzielania przez gminy dotacji dla szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miroslawa Lewinska Rzeszów zablokowane
2016-10-17 Ochrona informacji niejawnych. Organizowanie i funkcjonowanie kancelarii tajnych/niejawnych Bogumila Kuna oraz Anna Mazurek Rzeszów  
2016-10-17 Zmiany w zasadach naliczania i udzielania przez gminy dotacji dla szkół i przedszkoli prowadzonych przez inne osoby prawne niż JST i osoby fizyczne od 1 stycznia 2017 roku po ostatniej nowelizacji ustawy o systemie oświaty Miroslawa Lewinska Rzeszów  
2016-10-18 Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne i ich inwentaryzacja w rachunkowości budżetowej Elzbieta Daszko Rzeszów  
2016-10-19 Gospodarka kasowa Elzbieta Daszko Rzeszów  
2016-10-19 Prawo budowlane - ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich zmian oraz projektowanych zmian do warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Elżbieta Bartman-Cuprys Rzeszów  
2016-10-20 Dane systemu informacji oświatowej przekazywane przez dyrektorów szkół i placówek - jako podstawa prawidłowego naliczenia subwencji dla JST od roku 2018 - odpowiedzialność dyrektorów oraz skutki prawne, finansowe i dyscyplinarne Miroslawa Lewinska Rzeszów  
2016-10-21 Szacowanie wartości i udzielanie zamówień, w tym zamówień objętych projektem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej Rafal Rojowski Rzeszów  
2016-10-21 Nowe świadczenie - Świadczenie wychowawcze Malgorzata Kochanska i Katarzyna Wyzga Rzeszów  
2016-10-21 Indywidualne nauczanie - jak stosować w praktyce nowe rozwiązania prawne Maria Rusin Rzeszów  
2016-10-24 Jednolity Plik Kontrolny. Centralizacja rozliczeń podatkowych gmin w zakresie podatku VAT w związku z wyrokiem TS UE z dnia 29 września 2015 r. znaczenie prewspółczynnika dla obowiązku centralizacji rozliczeń podatkowych gmin Danuta Selwa Rzeszów  
2016-10-24 Samorząd w zarządzaniu bezpieczeństwem Stanislaw Rysz Rzeszów  

BETAKOM
Biuro obsługi szkoleń
ul. Grottgera 10 Rzeszów
tel. +48 017 8521862
szkolenia@betakom.org
www.betakom.org