Menu główne
Start
Oferty
Forum
e-learning

Oferty najbliższych szkoleń

Wyszukiwarka ofert

Określ przedział czasowyData Temat Prowadzący Miejscowość Zgłoś
2015-12-02 Program rozwoju szkoły Tomasz Zak Rzeszów  
2015-12-02 KPA i elektronizacja postępowania administracyjnego Ewa Plesnarowicz-Durska Rzeszów  
2015-12-03 Wspólna obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego po zmianie ustaw od 1 stycznia 2016 r. Miroslawa Lewinska Rzeszów  
2015-12-04 Rola oraz zadania pracowników szkół i innych jednostek oświatowych w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Ewa Kloc Rzeszów  
2015-12-07 Realizacja zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi przez gminy i zakłady komunalne; Anna Panek-Kisala Rzeszów  
2015-12-07 Realizacja zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi przez gminy i zakłady komunalne Anna Panek-Kisala Rzeszów  
2015-12-07 Ochrona danych osobowych w oświacie Magdalena Borowik Rzeszów  
2015-12-08 Instytucje kultury po zmianach 2015 i 2016 roku oraz zamknięcie roku obrotowego 2015 Elzbieta Daszko Rzeszów  
2015-12-09 Środki trwałe, ewidencja księgowa i ich inwentaryzacja Elzbieta Daszko Rzeszów  
2015-12-10 Podatek dochodowy od osób fizycznych Danuta Selwa Rzeszów  
2015-12-10 Gospodarka kasowa Elzbieta Daszko Rzeszów  
2015-12-10 Indywidualne nauczanie - jak stosować w praktyce nowe rozwiązania prawne Maria Rusin Rzeszów  
2015-12-11 Zamknięcie ksiąg rachunkowych oraz roczne sprawozdania budżetowe i finansowe za rok 2015 Elzbieta Daszko Rzeszów  
2015-12-14 Pomoc społeczna w praktyce, orzecznictwie i doktrynie Monika Prokop Rzeszów  
2015-12-14 Podatek VAT z uwzględnieniem zmian od 1 lipca2015r. oraz przełomowego wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 29 września 2015r. w sprawie C-276/14 (Gmina Wrocław p/ko Ministrowi Finansów) Danuta Selwa Rzeszów  
2015-12-15 Podatek dochodowy od osób fizycznych Danuta Selwa Rzeszów  
2015-12-15 Przepisy kancelaryjno-archiwalne Anna Nowak Rzeszów  
2015-12-16 Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne - rozliczanie - zgłaszanie - umowy cywilnoprawne w ubezpieczeniach społecznych - elektroniczne zwolnienia lekarskie E-ZLA Dorota Kijowska Rzeszów  
2015-12-16 Udostępnianie informacji publicznej Magdalena Borowik Rzeszów  
2015-12-17 Zasady prawidłowego prowadzenia dokumentacji kadrowej oraz urlopy pracownicze - zmiana przepisów 2016 Robert Zajdel Rzeszów  

BETAKOM
Biuro obsługi szkoleń
ul. Grottgera 10 Rzeszów
tel. +48 017 8521862
szkolenia@betakom.org
www.betakom.org