Menu główne
Start
Oferty
Forum
e-learning

Oferty najbliższych szkoleń

Wyszukiwarka ofert

Określ przedział czasowyData Temat Prowadzący Miejscowość Zgłoś
2015-07-09 Podatek VAT z uwzględnieniem zmian od lipca 2015r. Danuta Selwa Rzeszów  
2015-07-09 Zmiany w zakresie realizacji programu rządowego ,,Wyprawka szkolna" w 2015 roku. Zadania dyrektorów szkół i gmin. Miroslawa Lewinska Rzeszów  
2015-07-13 Świadczenia emerytalno-rentowe Lucyna Radziwinska Rzeszów  
2015-07-14 Zmiany merytoryczne i informatyczne w nowej wersji programu Płatnik 10.01.001 Dorota Kijowska i Miroslaw Mandla Rzeszów  
2015-07-14 Ochrona danych osobowych w oświacie Magdalena Borowik Rzeszów  
2015-07-20 Nowelizacja Prawa budowlanego Elzbieta Bartman-Cuprys Rzeszów  
2015-07-21 KPA. Kodeks postępowania elektronicznego???? Ewa Plesnarowicz-Durska Rzeszów  
2015-07-22 Administrowanie pasem drogowym. Reklamy po zmianie ustawy z 24.04.2015 r. o zmianie niektórych ustawy w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu. Dariusz Matuk Rzeszów  
2015-07-22 Najnowsza nowelizacja systemu ksiąg wieczystych i postępowania wieczysto księgowego Renata Slowik-Chuchla Rzeszów  
2015-08-28 Finansowanie przez gminy pracodawców prowadzących przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników po zmianie przepisów o pomocy de minimis Miroslawa Lewinska Rzeszów  
2015-09-03 Zmiany w przepisach odrębnych mające wpływ na postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu prowadzone na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Jacek Jaremko Rzeszów  
2015-09-04 Pomoc materialna dla uczniów Miroslawa Lewinska Rzeszów  
2015-09-07 Opłata reklamowa. Zmiany w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz opłata reklamowa w praktyce Arkadiusz Sputowski Rzeszów  
2015-09-14 Zmiana ustawy o ochronie danych osobowych - nowe obowiązki administratora danych Magdalena Borowik Rzeszów  
2015-09-16 Polityka antydyskryminacyjna i antymobbingowa pracodawcy Robert Zajdel Rzeszów  
2015-09-24 Wypalenie zawodowe pracowników socjalnych Dariusz Tracz Rzeszów  
2015-09-28 Zasiłki z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa Krystyna Szajner Rzeszów  

BETAKOM
Biuro obsługi szkoleń
ul. Grottgera 10 Rzeszów
tel. +48 017 8521862
szkolenia@betakom.org
www.betakom.org