Menu główne
Start
Oferty
Forum
e-learning

Oferty najbliższych szkoleń

Wyszukiwarka ofert

Określ przedział czasowyData Temat Prowadzący Miejscowość Zgłoś
2016-10-24 Jednolity Plik Kontrolny. Centralizacja rozliczeń podatkowych gmin w zakresie podatku VAT w związku z wyrokiem TS UE z dnia 29 września 2015 r. znaczenie prewspółczynnika dla obowiązku centralizacji rozliczeń podatkowych gmin Danuta Selwa Rzeszów  
2016-10-24 Samorząd w zarządzaniu bezpieczeństwem Stanislaw Rysz Rzeszów  
2016-10-25 Działalność rady pedagogicznej, protokół oraz uchwały rady. KPA w szkole Anna Bandelak Rzeszów  
2016-10-25 Zmiana terminu na 9 XI. Nowe zadania do realizacji dla administratora bezpieczeństwa informacji oraz w przypadku jego niepowołan Magdalena Borowik Rzeszów zablokowane
2016-10-26 Kadry 2016 rok - "nie takie straszne". Dokumentacja kadrowa - "krok po krodku Robert Zajdel Rzeszów  
2016-10-26 Zarządzanie dokumentacją szkół i placówek oświatowych Anna Nowak Rzeszów  
2016-10-27 Żywienie dzieci i młodzieży w szkołach Artur Zamorski Rzeszów  
2016-10-27 Zasiłki z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa Krystyna Szajner Rzeszów  
2016-10-28 Wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Rafal Rojowski Rzeszów  
2016-10-28 Usuwanie drzew i krzewów Jacek Jaremko Rzeszów  
2016-10-28 Rola oraz zadania pracowników szkół i innych jednostek oświatowych w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Ewa Kloc Rzeszów  
2016-11-04 Przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Rafal Rojowski Rzeszów  
2016-11-09 Nowe zadania do realizacji dla administratora bezpieczeństwa informacji oraz w przypadku jego niepowołania Magdalena Borowik Rzeszów  
2016-11-10 Sporządzanie SIWZ - ćwiczenia Rafal Rojowski Rzeszów  
2016-11-17 Zasady gospodarki finansowej rad rodziców w świetle ustawy o finansach publicznych -odpowiedzialność prawna i dyscyplinarna dyrektorów szkół i przedszkoli w zakresie tej gospodarki Miroslawa Lewinska Rzeszów  
2016-11-17 Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego. Zmiana ustawy o dostępie do informacji publicznej Magdalena Borowik Rzeszów  
2016-11-18 Ocena i wybór najkorzystniejszej oferty zamówienia publicznego - część 1 Rafal Rojowski Rzeszów  
2016-11-18 Postępowanie w sprawie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego oraz świadczenia wychowawczego Malgorzata Gajda-Durlik Rzeszów  
2016-11-23 Problem nadmiernego zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego Waldemar Witalec Rzeszów  
2016-11-24 Ochrona danych osobowych w oświacie Magdalena Borowik Rzeszów  

BETAKOM
Biuro obsługi szkoleń
ul. Grottgera 10 Rzeszów
tel. +48 017 8521862
szkolenia@betakom.org
www.betakom.org