Menu główne
Start
Oferty
Forum
e-learning

Oferty najbliższych szkoleń

Wyszukiwarka ofert

Określ przedział czasowyData Temat Prowadzący Miejscowość Zgłoś
2016-02-08 Zasiłki z ubezpieczenia społecznego - zmiana przepisów Krystyna Szajner Rzeszów  
2016-02-10 Nowe podstawy prawne w ustawie o systemie oświaty o rekrutacji na rok szkolny 2016/2017 Tomasz Zak Rzeszów  
2016-02-11 Świadczenia emerytalno-rentowe Lucyna Radziwinska Rzeszów  
2016-02-12 Wspólna obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego po zmianie ustaw od 1 stycznia 2016 r. Mirosława Lewinska Rzeszów  
2016-02-15 Zarządzanie dokumentacją szkół i placówek oświatowych Anna Nowak Rzeszów  
2016-02-19 Zmiany w subwencjonowaniu oświaty samorządowej w 2016 roku Miroslawa Lewinska Rzeszów  
2016-02-19 Użytkowanie i utrzymanie budynków i budowli. Zmiany w wprowadzone w 2015 i 2016 r. Krzysztof Piatek Rzeszów  
2016-02-22 Zwiększanie skuteczności działań gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Nowe kierunki i wyzwania na 2016 rok. Zmiany w przepisach dotyczących profilaktyka i rozwiązywaniem problemów alkoholowych Agnieszka Czerkawska Rzeszów  
2016-02-23 Nowe świadczenie - Świadczenie wychowawcze Malgorzata Kochanska i Katarzyna Wyzga Rzeszów  
2016-02-25 Podatek VAT od podstaw Danuta Selwa Rzeszów  
2016-02-25 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - aspekty praktyczne Elżbieta Daszko Rzeszów  
2016-02-26 Gospodarka finansowa i rachunkowa po zmianach obowiązujących od 1-go stycznia w jednostkach Elżbieta Daszko Rzeszów  
2016-02-26 Zmiany ustawy Prawo budowlanego oraz rozporządzeń wykonawczych Elzbieta Bartman-Cuprys Rzeszów  
2016-02-26 Zmiany ustawy Prawo budowlanego oraz rozporządzeń wykonawczych Elzbieta Bartman-Cuprys Rzeszów  
2016-02-29 Nowelizacja Ordynacji podatkowej. Istotne zmiany dla samorządowych organów podatkowych Arkadiusz Sputowski Rzeszów  
2016-02-29 ZUS - Płatnik 10.01.001 z systemem Interaktywny Płatnik Plus (IPP). e-ZLA - elektroniczne zwolnienia lekarskie od 1.01.2016. Umowy zlecenia od 1.01.2016 - zbiegi tytułów ubezpieczenia Dorota Kijowska i Miroslaw Mandla Rzeszów  
2016-03-01 Organizacja placówek wsparcia dziennego w świetle zmian prawnych i organizacyjnych Barbara Brzechowska i Agnieszka Lew Rzeszów  
2016-03-02 Indywidualne nauczanie - jak stosować w praktyce nowe rozwiązania prawne Maria Rusin Rzeszów  
2016-03-03 Organizacja i prowadzenie rachunkowości w szkołach i placówkach oświatowych w 2016 roku po zmianach prawnych Miroslawa Lewinska Rzeszów  
2016-03-04 Specustawa drogowa po nowelizacji z sierpnia 2015 r. Rzeszów  

BETAKOM
Biuro obsługi szkoleń
ul. Grottgera 10 Rzeszów
tel. +48 017 8521862
szkolenia@betakom.org
www.betakom.org