Menu główne
Start
Oferty
Forum
e-learning

Oferty najbliższych szkoleń

Wyszukiwarka ofert

Określ przedział czasowyData Temat Prowadzący Miejscowość Zgłoś
2016-05-06 Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. EURO po zmianacz ustawy Prawo zamówień publicznych Rafal Rojowski Rzeszów  
2016-05-06 Zasiłki z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa Krystyna Szajner Rzeszów  
2016-05-09 Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego. Zmiana ustawy o dostępie do informacji publicznej Magdalena Borowik Rzeszów  
2016-05-10 Uchwalanie i racjonalizacja sieci przedszkoli, szkół w związku ze zmianą ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2015.2156 j.t. ze zm.) - zadania dla gminy Mariola Kielbon Rzeszów  
2016-05-11 Nowe świadczenie - Świadczenie wychowawcze Malgorzata Kochanska i Katarzyna Wyzga Rzeszów  
2016-05-13 Zasady techniki prawodawczej - nowelizacja przepisów w 2016 roku Malgorzata Gorka Rzeszów  
2016-05-13 GRUPA ZAMKNIĘTA. NASTĘPNY TERM 24.05. Zasady finansowania zakupu podręczników w 2016 roku - roku - nowe wzory informacji dyrekto Miroslawa Lewinska Rzeszów zablokowane
2016-05-18 Absolutorium komunalne Waldemar Witalec Rzeszów  
2016-05-18 Skutki prawne i praktyczne dla dyrektorów szkół i placówek objętych wspólną obsługą administracyjną, finansową i organizacyjną zorganizowaną przez JST według nowych zasad prawnych Miroslawa Lewinska Rzeszów  
2016-05-20 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - według aktualnego stanu prawnego na 2016 rok Robert Zajdel Rzeszów  
2016-05-20 Postępowanie administracyjne w sprawie zmiany stanu wody na gruncie na podstawie art. 29 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015r. poz. 469) Jacek Jaremko Rzeszów  
2016-05-23 Indywidualne nauczanie - jak stosować w praktyce nowe rozwiązania prawne Maria Rusin Rzeszów  
2016-05-23 Umowy o pracę, czas pracy oraz urlopy pracownicze po zmianach przepisów 2016 Robert Zajdel Rzeszów  
2016-05-24 Zasady finansowania zakupu podręczników w 2016 roku - roku - nowe wzory informacji dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjów oraz wniosków JST (nowe rozporządzenie) Miroslawa Lewinska Rzeszów  
2016-05-24 Likwidacja zaległości i nadpłat w podatkach i opłatach oraz innych należnościach samorządu terytorialnego Arkadiusz Sputowski Rzeszów  
2016-06-01 Nowe zasady sporządzania sprawozdawczości z zakresu świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i zasiłku dla opiekuna Elzbieta Sternik Rzeszów  
2016-06-02 Zmiany ustawy Prawo budowlanego oraz rozporządzeń wykonawczych Elzbieta Bartman-Cuprys Rzeszów  
2016-06-03 Wspólnoty gruntowe Jan Bielanski Rzeszów  
2016-06-03 Skierowanie do domu pomocy społecznej - pytania i wątpliwości w zakresie ustalania uprawnień na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Monka Prokop Rzeszów  
2016-06-07 Zabezpieczanie danych osobowych przy udzielaniu świadczenia wychowawczego - ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej Magdalena Borowik Rzeszów  

BETAKOM
Biuro obsługi szkoleń
ul. Grottgera 10 Rzeszów
tel. +48 017 8521862
szkolenia@betakom.org
www.betakom.org