Menu główne
Start
Oferty
Forum
e-learning

Oferty najbliższych szkoleń

Wyszukiwarka ofert

Określ przedział czasowyData Temat Prowadzący Miejscowość Zgłoś
2014-10-31 UWAGA!! Zmiana terminu szkolenia. Nowy termin to 5 XII. Wprowadzenie zmian w opłatach za udostępnienie materiałów PZGIK oraz lic Marian Dzikowski Rzeszów  
2014-11-04 System przeciwdziałania przemocy w rodzinie - nowe regulacje prawne, problemy w bieżącej pracy Ewa Kloc Rzeszów  
2014-11-05 Ochrona danych osobowych w szkole a dostęp do informacji publicznej Magdalena Borowik Rzeszów  
2014-11-06 Użytki gruntowe Jan Bielanski Rzeszów  
2014-11-07 Finansowanie przez gminy pracodawców prowadzących przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników po zmianie przepisów o pomocy de minimis Miroslawa Lewinska Rzeszów  
2014-11-07 Pozwolenia zintegrowane - decyzja administracyjna Andrzej Kulig Rzeszów  
2014-11-12 Indywidualne potrzeby uczniów Tomasz Zak Rzeszów  
2014-11-13 Dochodzenie przez ośrodki pomocy społecznej należności pieniężnych w drodze egzekucji administracyjnej Arkadiusz Sputowski Rzeszów  
2014-11-14 Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych - podejście praktyczne Bartosz Kazimirowicz Rzeszów  
2014-11-18 Zagadnienia kadrowe (m.in. koniec i początek kadencji w samorządzie) oraz czas pracy 2014 Robert Zajdel Rzeszów  
2014-11-19 Realizacja podstawy programowej Tomasz Zak Rzeszów  
2014-11-20 Praca biura rady na początku kadencji Antoni Chuchla Rzeszów  
2014-11-20 Podatek VAT od podstaw Danuta Selwa Rzeszów  
2014-11-21 Zamówienia publiczne w jednostkach oświatowych Bartosz Kazimirowicz Rzeszów  
2014-11-24 Zamknięcie ksiąg rachunkowych Elzbieta Daszko Rzeszów  
2014-11-25 Inwentaryzacja Elzbieta Daszko Rzeszów  
2014-11-26 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Elzbieta Daszko Rzeszów  
2014-11-26 System Informacji Oświatowe Tomasz Zak Rzeszów  
2014-11-27 Podatek VAT w 2014 i zmiany na 2015 r. Danuta Selwa Rzeszów  
2014-11-28 Zakład pracy jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych w rozliczeniu za 2014 r. oraz projektowane zmiany na 2015 r. Danuta Selwa Rzeszów  

BETAKOM
Biuro obsługi szkoleń
ul. Grottgera 10 Rzeszów
tel. +48 017 8521862
szkolenia@betakom.org
www.betakom.org