Menu główne
Start
Oferty
Forum
e-learning

Oferty najbliższych szkoleń

Wyszukiwarka ofert

Określ przedział czasowyData Temat Prowadzący Miejscowość Zgłoś
2015-09-03 Zmiany w przepisach odrębnych mające wpływ na postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu prowadzone na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Jacek Jaremko Rzeszów  
2015-09-04 Pomoc materialna dla uczniów (zm. terminu na 8 września) Miroslawa Lewinska Rzeszów zablokowane
2015-09-07 Zmiany w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz opłata reklamowa w praktyce Arkadiusz Sputowski Rzeszów  
2015-09-07 Świadczenia emerytalno-rentowe Lucyna Radziwinska Rzeszów  
2015-09-08 Pomoc materialna dla uczniów Miroslawa Lewinska Rzeszów  
2015-09-09 NASTĘPNY TERMIN 10.09. GRUPA ZAMKNIĘTA. Zmiany w Ustawie o Systemie Oświaty w 2015 r. przystosowanie statutów szkół i placówek d Tomasz Zak Rzeszów zablokowane
2015-09-09 Podziały nieruchomości i administracyjne problemy rozgraniczenia Rzeszów  
2015-09-10 Realizacja i oddawanie do użytkowania inwestycji budowlanych. San prawny po zmianach w przepisach Prawa budowlanego obowiązujących od 28 czerwca 2015 r. Krzysztof Piatek Rzeszów  
2015-09-10 Administrowanie pasem drogowym. Reklamy po zmianie ustawy z 24.04.2015 r. o zmianie niektórych ustawy w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu. Dariusz Matuk Rzeszów  
2015-09-10 Zmiany w Ustawie o Systemie Oświaty w 2015 r. przystosowanie statutów szkół i placówek do nowego roku szkolnego Tomasz Zak Rzeszów  
2015-09-11 Zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych Malgorzata Kochanska i Katarzyna Wyzga Rzeszów  
2015-09-11 Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu, ustalania podstawy wymiaru oraz rozliczania i opłacania składek na te ubezpieczenia oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Dorota Kijowska Rzeszów  
2015-09-14 Zmiana ustawy o ochronie danych osobowych - nowe obowiązki administratora danych Magdalena Borowik Rzeszów  
2015-09-14 Dodatek mieszkaniowy oraz dodatek energetyczny - wzajemne powiązania i różnice, procedura ich przyznawania i finansowania Elżbieta Kucab Rzeszów  
2015-09-15 Udzielanie i dokumentowanie zamówień publicznych przez jednostki oświatowe Jan Golab Rzeszów  
2015-09-15 Usuwanie drzew i krzewów Jacek Jaremko Rzeszów  
2015-09-16 Polityka antydyskryminacyjna i antymobbingowa pracodawcy Robert Zajdel Rzeszów  
2015-09-16 Gospodarka kasowa Elzbieta Daszko Rzeszów  
2015-09-17 Gospodarka finansowa jednostek budżetowych w układzie problemowym Elzbieta Daszko Rzeszów  
2015-09-18 Podatek VAT z uwzględnieniem zmian od lipca 2015 r. Danuta Selwa Rzeszów  

BETAKOM
Biuro obsługi szkoleń
ul. Grottgera 10 Rzeszów
tel. +48 017 8521862
szkolenia@betakom.org
www.betakom.org